Loading

Enkelt overnatting

For spørsmål, ta kontakt med Bergen og Omland Friluftsråd – Hellebakken 45, 5039 Bergen, telefon 55 39 29 50. e-post til BOF: firmapost@bof.no 

Våganeset

Natursjønt område med langstrakt gressmark, liten badefjære og svaberg. Området er godt egnet og tilrettelagt for barn. Gamle kanonstillinger ytterst på neset. Fine stier gjennom gammelt kulturlandskap. Toalett, stupebrett, informasjonstavle. På nordsiden mot Åstveitvågen disponerer båtlaget kystliv brygger og grindanaust. Åpent grindanaust og oselver er et tilbud i kystleden og leies ut på forespørsel, ved å ta kontakt med båtlaget, v/ Ragnar Urheim (r_urheim@hotmail.com).

 

Skorpo

God hamn, tilrettelagt med fortøyingsboltar på neset og ein liten og ein stor kai inne i Tednevågen. Fortøying ved kai i maks. et døgn når det er stor båtutfart. Friluftsområdet har ellers badevik med sandstrand og fleire naturskjønne svaberg og badeviker. Ved den største badevikjo er det stupebrett og badehus. Området har to naust som er med i kystleia, til fri bruk for dei som vitjer området. I enden av det største naustet er det også toalett tilpassa for rørslehemma og rullestolbrukarar. Informasjonstavler med kart ved nausta. Fleire faste griller og bord og benker er plassert ved det største naustet og i badevikjo. Det minste naustet er åpent i sommarsesongen, og kan nyttast som dagsturhytte av dei som vitjer friluftsområdet. Hugs å rydde etter deg.

Skipsmeklar Fridtjof Sundt bygde opp eige feriested på Skorpo, mellom anna musikk og kjeglehall. Fridtjof Sundt var utan arvingar og i testamentet gjorde han det klart at inga privatpersonar skulle få kjøpe hans bit av Skorpo, men selgast til ein organisasjon. I 1923 kjøper fagforeninga i posten eigedommen. Dei neste 70 åra, var eigedommen ei ynda ferieplass for tilsette i posten.  I 2005 vart eigedommen kjøpt av Os kommune og delt i to. Den vestre delen med badeviken vart overtatt av Bergen og Omland Friluftsråd med tilskot frå Miljødirektoratet. Meir informasjon om historien til Skorpo finn du i brosjyren om friluftsområdet.

Frå friluftsområdet går det sti opp til mellom anna musikk og kjeglehallen og utsiktspunktet på Tednevåghenen. Brosjyra har og kart som kan vere greit å ha om du går på tur til kjeglehallen eller utover på Teistanése. Vis omsyn til privat eigendom om du går innover på øya. Stiene er ikkje skilta.

 

Barholmen

Holme med skog og fin badevik. På området står eit sjøhus, med mulighet for overnatting i overetasjen som er eit tilbod i Kystleden. Ingen senger, strøm eller kokemuligheter. Toalett, bord og benk. Hope trebåtlag oppbevarer gamle trebåter i underetasjen på naustet.

 

Solstråleøya

Solstråleøya er ei Frodig øy med om lag 20 treslag, mange tilplanta. Gamle spaservegar og restar etter tidlegare hus. Øya vart gjeve til kongehuset i 1905 etter å ha vore i britisk eige. Etter kong Olavs død gav arvingane øya i gåve til Tysnes kommune i juni 1991, under føresetnad av at eigedomen vert nytta “til friluftsområde for almenheten, men med fortrinnsrett for funksjonshemmede”. Øya er rydda for å få dei gamle spaservegane fram i dagen att. Toalett, fast grill, grindabygg og kai på nordspissen av øya, fleire bord og benkar. Flytebryggje sørvest på øya. Det er fint å telte i vika nord for huset. Godøysund er eit fint utgangspunkt for padling ut til Solstråleøya.

Naustet på nordsida er sett istand og er ein del av kystleia. Det er innlagt straum og det er mulighet for landstrøm for dei som treng dette. For meir informasjon kontakt Tysnes kystlag, e-post: tysnes.kystlag@gmail.com.

Aust på øya ligg den gamle oppsynbustaden. Huset på øya vert halde ved like av Solstråleøya venelag og kan leigast etter avtale med venelaget. Kai på nedsida av huset. Informasjonstavle om historien til øya.

Kontakt venelaget om du ynskjer å leige huset. De har eiga facebook side med oppdatert informasjon om huset og utleige. Utleigeansvarleg er Terje Sløgedal, tlf. 41 80 84 28.

Det er gjeve ut ei bok om historien til øya (Solstråleøen, Norolf Henriksen og Kåre Bolstad, Labyrinth Press 2003).

 

Store Børøy

Populær og flott naturhavn med en km strandlinje og fine svaberg. Gode havneforhold med innseiling fra syd. Fortøyningsbolter og skilt. Gapahuk.

 

Duøyna

Duøyna friluftsområde ligg på sørenden av øya. Øya er kupert med små viker og fine fiskeplassar. God fortøyingsplass på nordvestsida og bak ei holme på austsida. I viken på austsida er det grasmark som er fin for telting. Prosjektet 0 meter over havet har satt opp ei enkel kabin som det er mulig å overnatte i. For leige og meir informasjon om prosjektet, ta kontakt med Per Erik Ådland på e-post: paadland@gmail.com. Det går sau på beite på Duaøyna, vis omsyn til dyra når du vitjar øya.

 

Ramsholmen

I samarbeid med Bergen og Omland Friluftsråd driver Os Rotary klubb et “sjø og helsesportsenter” på Ramsholmen. Her kan besøkende oppleve vakker natur og gleden ved sjølivet. Klubben disponerer den spesialkonstruerte båten “Unik” for rullestol- brukere og sørger for transport til og fra Ramsholmen. Anlegget er åpent for lag, organisasjoner, familier, men slik at funksjonshemmede har prioritet. Båten «Unik» er spesialkonstruert for trygg og enkel, men rask transport til og fra Ramsholmen. Fartøyet har base på kaien på Halhjem. Brygge- og båtkonstruksjonen det mulig å kjøre rullestoler rett om bord på og i land fra «Unik».

På Halhjem fergekai er det gode parkeringsforhold. Ramsholmen har brygger for lett atkomst, egen fiskeplattform, turvei for rullestolbrukere, overbygget grillplass, fiskeutstyr, kajakker, robåter, toalett og garderobeanlegg. Mulighet for overnatting i laftestove, der det også er laget plass for å sette opp lavvo.

Informasjonstavle på kaien på Halhjem og på Ramsholmen. Mer informasjon om tilbudet på Ramsholmen, kontakt Os Rotary ved Øystein Moberg, tlf. 911 27 298.

 

Øksnes

Tur og badeområde med flott sjøutsikt og ettermiddagsol. Parkering etter småbåtopplag og slipp. Følg bilveg vidare inn i området. Toalett og informasjonstavle ved parkeringsplassen. Fleire turstiar og gangvegar går gjennom friluftsområdet. Landgrunn sandfjøre inst i pollen. Fast grill og bord og benk ved stranden. Fin teltplass på austsida av vika. Stupebrett med badestige på vestsida. Åpent grindabygg som kan benyttes av de som besøker området. Området er eit fint utgangspunkt for padling med kajakk i øyane nord for friluftsområdet.

Parkeringsplassen for friluftsområdet er og eit fint utgangspunkt for turar i Øksnesmarka. I området er det opparbeid ei godt merka rundløype frå Øksnes til Årås og Rebnor, med retur til Øksnes. Turen er på omlag 6,2 km. Undervegs er det rasteplassar og informasjonstavler. Turkart er å få kjøpt i Servicekontoret på kommunehuset.

 

Andre overnatting utleie plasser

 

http://www.kolbeinshamn.no/ (Kolbeinshavn i Austevoll.)

http://www.fyr.no/fyrene/fyrene-sor/hordaland/530-slatteroy-fyrstasjon?showall=1&limitstart= (Slåtterøy fyr på Bømlo.)

http://www.frivest.no/turomrader/fitjar/smedaholmen/ (Smedholmen i Fitjar.)

http://www.sagvaagen-kystlag.com/426455826 (på Stord, Sagvågen kystlag)

(http://www.vngf.no/feriesenter/ Kvalvågnes feriesenter Lindås.

(http://www.panoramahotell.no/no/marstein-fyr/  Marstein fyr i Austevoll.

http://www.facebook.com/pg/heimanpadalsbua/about/ Heimanpådalsbua i Sund.

 

 

Leave a Reply

Translate »
Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?